MontBlanc

Blog

Blog

Base jumping del 1

februari 3, 2017, Författare: Melker

Som titeln säger så kommer denna bloggserie fokusera på saker, sporter och händelser som får adrenalinet att flöda. Först ut tanker jag skriva om något som har sina rötter i fallskärmshoppning, men där man tagit konceptet och förflyttat sig från flygande farkoster till stationära platser som man använder som avsats för att sedan hoppa och utlösa fallskärmen. Det är en väldigt förenklad men tydlig beskrivning om vad exakt Base jumping handlar om. Jag måste dock också poängtera att jag varken stödjer, uppmanar eller på andra sätt rekommenderar att ni prövar på Base jumping. Detta är en oerhört farlig sport, som är oreglerad vilket innebär att det inte finns några officiella förbund eller organisationer. I många fall sker även hoppen helt olagligt, då det inte är tillåtet att hoppa från vissa byggnader eller områden.

Förkortningen “B.A.S.E.” (numera känt som bara “BASE”) myntades av filmskaparen Carl Boenish tillsammans med hans fru Jean Boenish och vännerna Phil Smith samt Phil Mayfield. Filmskaparen var drivkraften bakom dagens moderna Base Jumping och under 1978, filmade han det allra första hoppet där man använde sig av en så kallad ram-air skärm. Hoppet skedde från El Capitan som är beläget i Yosemite National Park i USA. Nu var detta inte det första base hoppet som gjorts, långt därifrån men det var det första som filmades och som idag anses vara “födseln” av uttrycket ”Base jumping”.

BASE nummer

Ordet BASE är en sammanställning av första bokstäverna i orden “Building, Antennas, Spans, Earth”, vilket också är de fyra kategorierna av Base hopp som finns. En person som utövar dessa hopp får ett nummer för varje hopp som skett från någon av dessa fyra kategorier. När Phil Smith och Phil Mayfield tillsammans hoppade från en skyskrapa i Houston, Texas så blev dessa två de första att få Base numner, BASE #1 och #2 eftersom de sedan tidigare redan hoppat från Antenna, Spans och Earth plattformar. Genom att utföra hoppet från en byggnad hade de därmed klarat alla fyra kategorier och då de var först i världen fick det också nummer 1 respektive 2. Strax därefter lyckades Jean och Carl Boenish kvalificera sig för Base nummer 3 och 4. Nu finns det ytterligare en variant av Base som kallas Night Base, vilket i kort innebär att man utför alla dessa fyra hopp efter att solen gått ner. Först att nå Night BASE #1 blev Mayfield och bara ett par veckor efter lyckades Smith ta Night Base #2.

Efter hoppet som genomfördes och filmades 1978 användes filmen helt och hållet i underhållningssyfte. Det var tack vare denna film som intresset för denna sport ökade bland fallskärmshoppare och allt fler och fler ville pröva på denna nya adrenalinrush. Efter denna inledande film fortsatte sedan Carl Boenish att producera och publicera BASE hopp genom både bild och film, ända fram till sin död 1984. Han dog efter att ha hoppat ut från “Stabben”, en avsatts i bergskedjan Trolltindane i Norge. Två dagar efter olyckan valde hans fru, Jean att upprepa hans hopp som hon dock lyckades genomföra felfritt.