MontBlanc

Blog

Blog

Draksurfning – Ett häftigt sätt att sporta

november 16, 2019, Författare: Melker

Draksurfning kallas vanligtvis för kiteboarding eller kitesurfing och är en sport där en person står på en typ av bräda och håller i en så kallad kraftdrake. En kraftdrake kan liknas vid en mindre fallskärm med ett handtag som surfarna håller i medan de hoppar över vågorna och tar sig fram på vattnet. Sporten kan beskrivas som en kombination av wakeboard och segling.

Just i området runt Stockholm har draksurfning funnit i en organiserad form sedan början av 2000-talet. Att kryssa runt på vattnet med hjälp av en drake kan vara allt från meditativt och avkopplande, till att vara rafflande och uppfriskande. Vilket hänger ihop med vilken stil man har valt att träna och sporta i. Många påstår att kitesurfing är beroendeframkallande och får utövaren att känna sig levande. Draken får liv som surfaren har full kontroll över, som leder till en känsla av frihet.

Draksurfning – Är det farligt?

Att draksurfa i förutsägbara och lugna förhållanden är inte farligt, men inte speciellt utmanande i heller. Faktorer så som vädret och om surfaren gör en felaktig bedömning, då kan det bli riktigt farligt och i vissa fall kan det leda till döden. Därför gäller det att försöka förebygga så mycket som möjligt innan man ger sig ut på draksurfning.

Här kommer några åtgärder som kan göras för att förbättra förutsättningarna: Kitesurfa utan att ha tagit några lektioner först. I en kurs är säkerheten en viktig punkt. Använd aldrig en ny draksurfningsutrustning utan att se till att säkerhetssystemet fungerar fullt ut. Rid inte på en bräda, då linorna fungerar som en så kallad bungee och gör att din board kan slå i huvudet. Det gäller lära sig hur kroppen ska dra sig istället. Träna på självräddning när det är lugnt på vattnet, vilket gör att man är förberedd när det blir ett akut läge. Det gäller sig vilka internationella regler som gäller på vattnet för att inte kollision med andra draksurfare. Faktum är att de allra flesta olyckor sker på land i samband vid start och landning med sin drake. Ta reda på hur väder- och vindprognosen ser ut och surfa inte i sådan förhållande man inte kan hantera.

Undvik att draksurfa ensam. Skulle problem uppstå med draken, så offra den hellre än att man sätter sitt eget liv i fara. Håller man sig till dessa få säkerhetstänk, så har man förebyggt så gott man kan. Naturen har alltid sina nycker och det gäller vara beredd på att det finns andra faktorer som inte går att påverka.

Draksurfning för nybörjare

Det som fascinerar mest med draksurfning är att det ligger en sådan enorm kraft bakom. Detta gör att det blir en riktigt stark upplevelse att få dra med sig av vinden. Just av den anledningen är det mycket viktigt att ta surfing med drake säkerhet på största allvar och ha det som första prioritet. Tyvärr så händer en del olyckor som hade kunnat förhindras om utövaren hade haft de rätta kunskaperna, utbildning och utrustning. Därför bör man gå i en kurs först för att lära sig draksurfning från grunden, för att sedan kunna njuta av sporten och känna sig säker.