MontBlanc

Blog

Blog

Paramotoring

september 18, 2019, Författare: Melker

Skärmflygning ger människor upplevelsen av frihet, både på en fysisk och spirituell nivå. För vissa är känslan av luft som träffar ansiktet eller viktlösheten från att drivas upp i luften en upplevelse som tillåter dem att vara helt fria. En sådan inriktning inom skärmflyget som erbjuder både en utmaning och nöje är tillägget av en paramotor, där en motor är ansluten till en sele. Denna bärs på ryggen och ovanför finns det en sedvanlig flygskärm. Genom den här enheten färdas användaren upp och blir kringdrivande i luften. Det ger möjligheten att bevittna naturen utan att behöva kolla genom en glasskärm från ett traditionellt flygplan.

Den som flyger har chansen att direkt observera natur och djurlivet från ett fågelperspektiv. Det finns ett antal kurser där det huvudsakliga syftet är att ge deltagarna kunskaperna för att kunna hantera motorn. I Sverige finns det nämligen ett krav på att användaren har en djupgående utbildning samt licens från Svenska Paramotorförbundet. En sådan utbildning som ger ett tillståndsbevis kan kosta upp till omkring 15 000 kronor. Det är nödvändigt att först delta i en grundutbildning för skärmflyg och därefter fortsätta med paramotorutbildningen.

Detta är ett billigare och mer tillgängligt alternativ än att äga ett privat flygplan. Drivkostnaderna är relativt billiga och självaste skötseln av paramotorn kan man fixa själv utifrån hänvisningarna som medföljer från tillverkaren. Den har även fördelen att kunna landa på öppna fält tillskillnad från ett flygplan som måste landa på specifika platser. Utrustningen är också enkel att packa ner och ta med i bilen. En paramotor är ett effektivt redskap att ta med sig på utflykter, delvis på grund av att motorn är försedd med en 2-taktsmotor vilket behöver inte mycket bränsle. Med denna kan man närmare uppleva naturen och landskapet.

Lite säkerhetsåtgärder

Lite säkerhetsåtgärder

I en situation där motorn skulle sluta fungera har luftfarkosten vissa säkerhetsåtgärder, då flygskärmen är konstruerad på ett sådant sätt att den tar emot stöten från en krock. För övrigt finns det en flygskärm över användaren som sjunker ner när det inträffar en bekymmersam och skarp landning. Det har förekommit situationer som har krävt en nödlandning, där individen som använde flygskärmen hamnade i en tättliggande skog men fick inga skador.

Piloten som använder en paramotor förflyttar sig vanligtvis med en hastighet mellan 25 – 60 km i timmen. Det finns vissa faktorer som kan vara nödvändiga för en lyckad färd, nämligen att vädret borde vara gynnsamt.  Dåligt väder kan medföra säkerhetsproblem när man flyger.  För att minimera de potentiella farorna som kan uppstå vid flygning bör man hålla ett högt avstånd från marken. Om flygfarkosten är för nära marken finns det större risk att något går fel ifall det uppstår oförutsebara faktorer, såsom vind.

En av de främsta orsakerna till att sporten har vuxit i popularitet är bland annat enkelheten och tillgängligheten. Man kan efter en omfattande utbildning flyga själv utan ytterligare personal och uppnå en hög höjd. Under det senaste årtiondet har denna luftfarkost och säkerheten förbättrats betydligt. Tack för visat intresse.